/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

18-stka dla Wibaro!

Pod koniec październi­ka zakończyły się między­nar­o­dowe zawody Cra­covia Szary Eques­tri­an Show w Michałow­icach. Po dwóch tygod­ni­ach sportowych zma­gań Kamil Grzel­czyk i Wibaro mogą grat­u­lować sobie sukce­su!
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Waregem dla Nevadosa!

Gre­gore­mu Wathele­towi i ogierowi MJT NEVADOS S sp (CALVADOS Z Z – NESTIA S sp / ROMUALDO KWPN), hod. Stanisław Szurik, wł. MJT Marcele­wo nie dane było wys­tar­tować pod­czas WEG w Try­on, gdzie pojechali jako para rez­er­wowa. Jed­nak po powro­cie do Europy pokaza­li, że ich for­ma jest znakomi­ta, mimo odbytej...
Czytaj dalej

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

Pod­czas World Eques­tri­an Fes­ti­val czyli CHIO w Akwiz­granie w Pucharze Nar­o­dów MJT Neva­dos S pod Gre­go­rym Watheletem zach­wycił fan­tasty­cznym prze­jaz­dem – piękny sty­lowo i na zero. To dało księdze Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni 70 punk­tów w rankingu WBFSH. 
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Niezawodny Okarino

W min­iony week­end mieliśmy ogrom­ną przy­jem­ność wręczyć nagrodę zawod­nikowi dosi­ada­jącego konia pol­skiej hodowli, który zdobył najwięcej punk­tów do między­nar­o­dowego rankingu WBSFH pod­czas zawodów CSIO5* Sopot 2018. Wyróżnie­nie ode­brał 20-let­ni Adam Grze­gorzews­ki.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli drugi w Grand Prix w Poznaniu!

Pod­czas zawodów CSI4* w Poz­na­niu, w konkur­sie Grand Prix, który zal­icza się do rankingu grupy B i jest kwal­i­fikacją do Świa­towych Igrzysk Jeździec­kich oraz mis­tr­zostw Europy w 2019 roku, Mis­trz Pol­s­ki młodych jeźdźców, Andrzej Opłatek dosi­ada­ją­cy konia El Camp sp (Cam­pari M old. –...
Czytaj dalej
1 2 3 4