Skontaktuj się z nami

Siedziba

Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni
ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00–673 Warsza­wa

 

Tele­fon: +48 22 628–98-38

fax: +48 22 628–68-79

 

Numer kon­ta ban­ko­we­go:
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Napisz do nas