/ przez /   Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy / 0 comments

Ardeny z Polski z sukcesami we Francji

W dniu 21 czer­w­ca br. w Donch­ery (region Cham­pagne-Ardenne), po raz dru­gi odbyła się między­nar­o­dowa wys­tawa koni ardeńs­kich. Podob­nie jak w 2012 r. polscy hodow­cy koni ardeńs­kich nie ulęk­li się kon­frontacji z hodow­ca­mi z Francji, Bel­gii i Luk­sem­bur­ga, mimo że księ­ga stad­na pol­skiego arde­na...
Czytaj dalej