/ przez /   Teraz Polskie Konie, Wyścigi / 0 comments

Wielka Warszawska

Tysiące widzów i miłośników koni pełnej krwi ang­iel­skiej w niedzielę — 29 wrześ­nia przy­było na tor służewiec­ki, aby oglą­dać rywal­iza­cję koni tej rasy w prestiżowej Wielkiej Warsza­wskiej. Na dys­tan­sie 2600m rywal­i­zowało w niej 12 trzylet­nich i starszych koni. Po raz pier­wszy wyś­cig ten odbył...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, Wyścigi / 0 comments

Derby 2013

Wielkim sukce­sem koni pol­skiej hodowli zakończyła się gonit­wa DERBY (2400 m.) — najważniejsza pró­ba selek­cyj­na dla trzylet­nich klaczy i ogierów pełnej krwi ang­iel­skiej, która odbyła się w niedzielne popołud­nie 7 lip­ca. Ten klasy­czny wyś­cig roz­gry­wany w Polsce od połowy XIX wieku, oprócz Nagrody Rulera...
Czytaj dalej