Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

W dni­ach  2–4 wrześ­nia br. w SK Topol­cianky na Słowacji miała miejsce kole­j­na między­nar­o­dowa kon­frontac­ja koni hucul­s­kich z kra­jów zrzes­zonych w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Koni Hucul­s­kich (HIF). Pon­ad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Pol­s­ka, Węgry, Słowac­ja, Czechy, Aus­tria) rywal­i­zowało w oce­nie pły­towej i w konkurenc­jach...
Czytaj dalej