/ przez /   Powożenie, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Try on w Tryon — polskie konie na WEG 2018

23 wrześ­nia 2018 roku zakończyła się najważniejsza impreza Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Jeździeck­iej (FEI) – Świa­towe Igrzys­ka Jeździeck­ie (The FEI World Eques­tri­an Games™). Odby­wa się ona raz na 4 lata i ma for­mułę Igrzysk Jeździec­kich w 8 dyscy­plinach. W ośrod­ku Try­on Inter­na­tion­al Eques­tri­an Cen­ter w USA...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Polak Mistrzem Świata w powożeniu w singlach!

Z dumą infor­mu­je­my, iż nasz czołowy reprezen­tant w dyscy­plin­ie powoże­nia Bartłomiej Kwiatek wraz z 10-let­nim og. Sonet śl. (Dastin xx – Sor­bona / Bojkot) oraz Danielem Kłosowskim jako luza­kiem, zostali Mis­trza­mi Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi w holen­der­skim Kro­nen­berg 2018! Jest to pier­wszy w his­torii pol­skiego powoże­nia...
Czytaj dalej

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

Miło nam poin­for­mować, iż na zakońc­zonych kil­ka dni temu XXXII Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w Powoże­niu Zaprzęga­mi Parokon­ny­mi (MP-D2) roz­gry­wanych w bogusław­ickim Stadzie Ogierów (16–18 wrześ­nia 2016 r.) zło­ty medal wywal­czył Walde­mar Kacz­marek reprezen­tu­ją­cy klub SK Bielin, powożąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybin­ka sp oraz Cypri­an DSP.

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

W dni­ach  2–4 wrześ­nia br. w SK Topol­cianky na Słowacji miała miejsce kole­j­na między­nar­o­dowa kon­frontac­ja koni hucul­s­kich z kra­jów zrzes­zonych w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Koni Hucul­s­kich (HIF). Pon­ad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Pol­s­ka, Węgry, Słowac­ja, Czechy, Aus­tria) rywal­i­zowało w oce­nie pły­towej i w konkurenc­jach...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Niger oraz inne polskie na podium

Na zakońc­zonych kil­ka dni temu XIX Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w powoże­niu singla­mi (D1) roz­gry­wanych w bogusław­ickim Stadzie Ogierów po raz kole­jny (11 raz w kari­erze!) zło­ty medal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek.
1 2 3 4