/ przez /   WKKW

Najlepszy koń polskiej hodowli w Pucharze Polski WKKW

W ramach konkur­su CIC3* pod­czas BABORÓWKO HORSE SALE SHOW roz­gry­wany był finał Pucharu Pol­s­ki we wszech­stron­nym konkur­sie konia wierz­chowego w kat­e­gorii seniorów. Miejsce trze­cie zajął Paweł Warsza­ws­ki (SJ Baborówko) z ARISTO A-Z sp (LORDANOS hol.ARTEMIDA sp / REVAL hol.) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzan­na Burk­ert
Aris­to A-Z otrzy­mał tytuł najlep­szego konia pol­skiej hodowli w Pucharze Pol­s­ki WKKW.

Aristo A-Z - finał PP WKKW 2018
fot. M&R Pho­to

 

UDOSTĘPNIJ

Written by PZHK - KI

Polski Związek Hodowców Koni

Tagi: