Konie sportowe, które kontynuowały karierę po MPMK

Spośród bard­zo dobrych koni pol­skiej hodowli, które po ukońc­zonych Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Młodych Koni osią­gały wysok­ie noty w sporcie ran­gi między­nar­o­dowej, wybral­iśmy wg nas najlep­sze. Pod uwagę bral­iśmy wyni­ki ran­gi FEI w lat­ach 2013–2017.

W WKKW

wybral­iśmy 5 koni, które w zawodach CCI, CIC min­i­mum 3* przy­na­jm­niej dwukrot­nie zajęły miejs­ca w pier­wszej dziesiątce, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodow­ca Zawod­nik
BANDERAS sp MORAVIA Roman Dra­bińs­ki Paweł Spisak
BARBADOS sp MORAVIA Roman Dra­bińs­ki DEU (Ali­na Dibows­ki)
WINONA sp LOVE AFFAIR Remigiusz Makows­ki Mar­iusz Kle­niuk
BORA wlkp AVERO SK Racot Sp. z o.o. Łukasz Kaźmier­czak
GRAND SUPREME sp Chef Supreme SK Racot Sp. z o.o. Mateusz Kiem­pa

W ujeżdżeniu

wybral­iśmy również 5 koni, które reg­u­larnie star­towały na are­nie między­nar­o­dowej w zawodach CDI min 3* i z sukce­sa­mi prezen­towały konkursy Grand Prix i Inter­me­di­ate II, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodow­ca Zawod­nik
HARMONIA sp LORD ALEXANDER Lubel­s­ki Klub Jeździec­ki ITA (Ester Sol­di)
WONDER WORLD wlkp HELANIS Marek Romanows­ki Tere­sa Tomaszews­ka
ARAMIS m EFEKT SK Janów Pod­las­ki Sp. z o.o. Olga Micha­lik
CZANTORIA sp ROLAND Tere­sa Tomaszews­ka Tere­sa Tomaszews­ka
RUMBA HIT sp SAMBA HIT I Piotr Wiese Alek­san­dra Szulc

W skokach przez przeszkody

ciężko było zawęz­ić pulę najlep­szych koni, gdyż takich koni jest bard­zo dużo, ostate­cznie wybral­iśmy konie, które w zawodach między­nar­o­dowych CSI min­i­mum 3* w konkur­sach wysokoś­ci 150 cm i więcej, zajęły przy­na­jm­niej dwukrot­nie miejs­ca w pier­wszej dziesiątce, są to konie:

Koń Rasa Po ojcu Hodow­ca Zawod­nik
ARES wlkp CANTANIS Hen­ryk Eron Jarosław Skrzy­czyńs­ki
WOODY sp EREBUS Władysław Giza Michał Kaźmier­czak
DENETOR sp ROMUALDO Marek Lesner Grze­gorz Kubi­ak
WIBARO sp BAJOU DU ROUET Mar­i­an Skop Kamil Grzel­czyk
CAREWICZ sp CARINJO SK Bielin Sp. z o.o. NED (Willem Greve)
EL CAMP sp CAMPARI “M” SK Prud­nik Sp. z o.o. Andrzej Opłatek
MJT NEVADOS S sp CALVADOS Z Stanisław Szurik BEL (Gre­go­ry Wathelet)

UDOSTĘPNIJ

Written by PZHK - KI

Polski Związek Hodowców Koni

Tagi: , ,