/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

18-stka dla Wibaro!

Pod koniec październi­ka zakończyły się między­nar­o­dowe zawody Cra­covia Szary Eques­tri­an Show w Michałow­icach. Po dwóch tygod­ni­ach sportowych zma­gań Kamil Grzel­czyk i Wibaro mogą grat­u­lować sobie sukce­su!