18-stka dla Wibaro!

Pod koniec październi­ka zakończyły się między­nar­o­dowe zawody Cra­covia Szary Eques­tri­an Show w Michałow­icach. Po dwóch tygod­ni­ach sportowych zma­gań Kamil Grzel­czyk i Wibaro mogą grat­u­lować sobie sukce­su!

W finale Rundy Dia­men­towej o Grand Prix wal­czyli zawod­ni­cy, którzy w pier­wszym prze­jeździe ustrzegli się punk­tów karnych. Pokonu­jąc parkur na wysokoś­ci 145 cm, najlep­szy okazał się Kamil Grzel­czyk z Wibaro sp (Bajou Du Rou­et hol. – Wia­gra sp / Graf Quidam sp), hod. Mar­i­an Skopa, wł. Bog­dan Kuchej­da.

To już po raz 18. w kari­erze i po raz 8. w tym roku nasza para wygrała konkurs zal­iczany do świa­towego rankingu Longines.

Wibaro
Źródło: FB Cra­covia Szary Eques­tri­an Show

UDOSTĘPNIJ

Written by PZHK - KI

Polski Związek Hodowców Koni

Tagi: