/ przez /   Skoki przez przeszkody, Sport, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Szuler – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w HPP w skokach przez przeszkody!

Pod­czas finałów Halowego Pucharu Pol­s­ki w skokach przez przeszkody, który odbył się w dni­ach 9–11 mar­ca 2018 roku na Hipo­dromie Sopot przyz­nal­iśmy nagrodę dla zawod­ni­ka dosi­ada­jącego Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli, a był nim Grze­gorz Kubi­ak, który na ogierze SZULER sp (Luron KWPN – Sza­ki sp...
Czytaj dalej