/ przez /   Skoki przez przeszkody, Sport, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Koń polskiej hodowli II Wicemistrzem Belgii 2017

W bel­gi­jskiej miejs­cowoś­ci Lanaken odbyły się Mis­tr­zost­wa Bel­gii w skokach przez przeszkody. Siwy MJT Neva­dos S ex Neva­dos S sp (Cal­va­dos Z — Nes­tia S sp / Romual­do KWPN) wyhodowany przez Stanisława Szuri­ka zdobył brą­zowy medal pod Gre­go­rym Watheletem. Właś­ci­cielem konia jest pol­s­ka spół­ka Makrum Jump­ing Team.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Sport, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Jakubowicach

W gościn­nym ośrod­ku KJ Osad­kows­ki w Jakubow­icach już dru­gi rok z rzę­du odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Skokach przez Przeszkody. Pan Bog­dan Kuchej­da, w imie­niu Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni wręczył Arka­dius­zowi Fim­melowi nagrodę dla jego konia Zimowa Dama sp (Cal­i­co hol. – Zico­ra han. / Cala...
Czytaj dalej