/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Banderas — Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Baborówku!

Pod­czas tego 10. Fes­ti­walu Jeździeck­iego Baborówko tytuł Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli zdobył BANDERAS sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape xx), hod. Romana Dra­bińskiego, wł. Mar­ka Jod­ko. Ban­deras dosi­adany przez Pawła Spisa­ka wywal­czył także Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki Seniorów w WKKW, a w klasy­fikacji ogól­nej...
Czytaj dalej