/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych do JKS Przy­bysze­wo w Lesznie na pier­wszą kwal­i­fikację ogierów ras szla­chet­nych do polowego treningu wierz­chowego oraz wstęp­ną kwal­i­fikację do stacjonarnego treningu zaprzę­gowego, która odbędzie się 23–24 maja 2017 r.