/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sukces ogiera Quentin Z

Niezmiernie miło nam poin­for­mować o kole­jnym sukce­sie pol­skiej hodowli koni. Ogi­er QUENTIN Z sp (Quamiro hol. — Zilan­dra KWPN / Mar­vel KWPN), ur. 2011, hodowli i włas­noś­ci Adama Hoff­man­na i Darii Wach­nowskiej (Stad­ni­na Koni ANALOP Pław­in), tegoroczny II Wicemistrz Pol­s­ki Młodych Koni w skokach...
Czytaj dalej