/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Roman Kusz nagrodzony w Książu

W dni­ach 17–19 lip­ca 2015 r. w Książu odbyła się trze­cia edy­c­ja Między­nar­o­dowego Konkur­su Trady­cyjnego Powoże­nia, imprezy orga­ni­zowanej przez Pol­skie Towarzyst­wo Powozowe. Miło nam poin­for­mować, iż Roman Kusz, powożą­cy parą 8-let­nich koni rasy pol­s­ki koń szla­chet­ny półkr­wi wywal­czył Puchar Preze­sa Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Legion najlepszym koniem polskiej hodowli podczas CAI2* w Bogusławicach

W ubiegły week­end w Stadzie Ogierów w Bogusław­icach odbyły się zawody CAI i ZK-D. W klasy­fikacji koń­cowej konkur­su CAI2*-H1, w którym star­towało łącznie 7 koni, najlep­szym koniem pol­skiej hodowli okazał się 8-let­ni wałach rasy pol­s­ki koń szla­chet­ny półkr­wi — Legion (Land­jonker S sp – Baja sp / Esku­do wlkp) hod. Beaty...
Czytaj dalej
/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sukces małopolskiej klaczy w Samorin

W dni­ach 26–28 czer­w­ca w słowackim Samor­in odbyły się Między­nar­o­dowe Zawody w Sportowych Raj­dach Kon­nych. Na 3 miejs­cu (z tem­pem 14,9 km/h) w konkur­sie CEI 3* na dys­tan­sie 160 km upla­sowała się Mag­dale­na Jabłońs­ka z UKJ Rumak Man­asterz z Pod­karpa­cia na małopol­skiej klaczy Har­fa (Eston...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polska Obsesja w finale Mistrzostw Polski!

Tym razem (War­ka, 2–4 lip­ca) nagro­da spec­jal­na preze­sa Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla najwyżej sklasy­fikowanego konia pol­skiej hodowli w prze­biegu Mis­tr­zostw Pol­s­ki w skokach przez przeszkody powędrowała w ręce Jarosława Porę­by. Dosi­adał on 12 let­niej, gni­adej klaczy rasy sp, Obses­ja (San­tos KWPN — Opc­ja sp...
Czytaj dalej