/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polski MJT NEVADOS S na Mistrzostwach Belgii Młodych Koni

Nie zwal­nia tem­pa najlep­szy aktu­al­nie koń 7-let­ni pol­skiej hodowli. Pod­czas roz­gry­wanych w Lum­men, równole­gle z CSIO 5*, Mis­tr­zostw Bel­gii Młodych Koni w skokach przez przeszkody Gre­go­ry Wathelet dosi­ada­ją­cy siwego ogiera MJT NEVADOS S sp (Cal­va­dos Z — Nes­tia S sp / Romual­do KWPN) wyhodowanego przez Stanisława Szuri­ka SK...
Czytaj dalej