/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Małopolski Diokles gwiazdą stajni Cian’a O’Connor’a!

“Mam wraże­nie, że na rok 2015 mam jed­ną z najlep­szych stawek koni, jaki­mi kiedykol­wiek dys­ponowałem! Bez najlep­szych koni, w naszej grze nie utrzy­mamy się na szczy­cie, więc jestem bard­zo wdz­ięczny wszys­tkim właś­ci­cielom związanym z tymi koń­mi” – to słowa Cian’a O’Connor’a zamieszc­zone na jego...
Czytaj dalej