/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Pompadour 2014 — podsumowanie

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pełny­mi wynika­mi Czem­pi­onatu Koni Angloarab­s­kich, który odbył się w dni­ach 18–21 wrześ­nia w Pom­padour (FRA). Przy­pom­i­namy, że klasę ogierków 2-let­nich (dzi­ał II — AA) wygrał JAREMA m(AA) (Frazes m — Jutrzen­ka m / Els­ing oo) hod. i wł. Mirosława...
Czytaj dalej