/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

WEG — kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

Ekipa naszych dresażys­tów jest już w drodze do domu. Ich miejsce na czworoboku zajęli wkkw-iści. Wczo­raj rozpoczęła się pier­wsza pró­ba ujeżdże­nia, w której wys­tar­towało dwóch naszych zawod­ników: Jerzy Krukows­ki — aktu­al­ny v-ce Mis­trz Pol­s­ki i Mar­ta Dzi­ak-Gier­licz. Obo­je star­towali na koni­ach pol­skiej hodowli.
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Polski akcent na Mistrzostwach Europy Juniorów w WKKW

W min­iony week­end w Wielkiej Bry­tanii roze­grane zostały Mis­tr­zost­wa Europy Juniorów w WKKW. Mimo, że nie mieliśmy tam swo­jej reprezen­tacji, nie zabrakło pol­skiego akcen­tu. W zawodach wys­tar­tował Por­tu­gal­czyk Bernar­do Seabra, który dosi­adał 8-let­niego kasz­tanowa­t­ego wałacha rasy małopol­skiej o imie­niu Afer­zys­ta m (First des Ter­mes...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Lukrecja sławi polską hodowlę

Już znamy najwyżej sklasy­fikowanego konia pol­skiej hodowli niedziel­nego Grand Prix na zawodach CSI2* roz­gry­wanych w Ciekocinku. Okaza­ła się nim dwu­nas­to­let­nia gni­a­da klacz LUKRECJA sp (Tur­bud Quir­i­nus BWP — Lozan­na sp / Czad sp), hodowli Anny Bal­azs-Zeuschn­er, a włas­noś­ci Stanisława Jóźwiakowskiego.