II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem — CAVALIADA 2018

Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem II Ogólnopol­skiego Czem­pi­onatu Koni Ras Szla­chet­nych w Skokach Luzem, który odbędzie się w Poz­na­niu w dniu 1 grud­nia 2018 r. (sob­o­ta) pod­czas Cav­ali­ady.

Zgłoszenia prosimy kierować do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodow­ców Koni w nieprzekraczal­nym ter­minie do dnia 5 listopa­da 2018 roku.

II Ogólnopol­s­ki Czem­pi­onat Koni Ras Szla­chet­nych w Skokach Luzem — CAVALIADA 2018

UDOSTĘPNIJ

Written by PZHK - KI

Polski Związek Hodowców Koni

Tagi: , ,