/ przez /   Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Warszawska Cavaliada i polskie konie

Emoc­je związane z najwięk­szy­mi halowy­mi zawoda­mi w Warsza­w­ie minęły. Był i sport i pokazy i wykłady, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jed­nak zma­gania sportowe były najważniejsze, a każde­mu konkur­sowi towarzyszyła duża, jak na Pol­skę, licz­ba widzów. Dniem który stanow­ił pod­sumowanie rywal­iza­cji była niedziela...
Czytaj dalej