/ przez /   Cavaliada Lublin, Teraz Polskie Konie / 0 comments

El Camp – Najlepszy Koń Polskiej Hodowli podczas konkursu Grand Prix Lublina – Cavaliada 2018

Andrzej Opłatek dosi­ada­ją­cy konia El Camp sp (Cam­pari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prud­nik, włas­noś­ci zawod­ni­ka, zajął 6. miejsce w konkur­sie CSI2* PKO BP GRAND PRIX Lubli­na z pod­czas CAVALIADA TOUR LUBLIN. Ogi­er El Camp otrzy­mał tytuł Najlep­szego Konia...
Czytaj dalej
/ przez /   Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Warszawska Cavaliada i polskie konie

Emoc­je związane z najwięk­szy­mi halowy­mi zawoda­mi w Warsza­w­ie minęły. Był i sport i pokazy i wykłady, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jed­nak zma­gania sportowe były najważniejsze, a każde­mu konkur­sowi towarzyszyła duża, jak na Pol­skę, licz­ba widzów. Dniem który stanow­ił pod­sumowanie rywal­iza­cji była niedziela...
Czytaj dalej