/ przez /   WKKW / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli w Pucharze Polski WKKW

W ramach konkur­su CIC3* pod­czas BABORÓWKO HORSE SALE SHOW roz­gry­wany był finał Pucharu Pol­s­ki we wszech­stron­nym konkur­sie konia wierz­chowego w kat­e­gorii seniorów. Miejsce trze­cie zajął Paweł Warsza­ws­ki (SJ Baborówko) z ARISTO A-Z sp (LORDANOS hol. — ARTEMIDA sp / REVAL hol.) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzan­na Burk­ert.  Aris­to A-Z...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Waregem dla Nevadosa!

Gre­gore­mu Wathele­towi i ogierowi MJT NEVADOS S sp (CALVADOS Z Z – NESTIA S sp / ROMUALDO KWPN), hod. Stanisław Szurik, wł. MJT Marcele­wo nie dane było wys­tar­tować pod­czas WEG w Try­on, gdzie pojechali jako para rez­er­wowa. Jed­nak po powro­cie do Europy pokaza­li, że ich for­ma jest znakomi­ta, mimo odbytej...
Czytaj dalej