/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Nominacje — #winners100gwiazd

Serdecznie zaprasza­my na stronę Hodow­cy i Jeźdź­ca, gdzie moż­na zapoz­nać się z lis­ta­mi koni pol­skiej hodowli zasłużonych dla hodowli europe­jskiej lub świa­towej oraz konie zasłużone dla hodowli w pozostałych Księ­gach Stad­nych ras kra­jowych nomi­nowanych w pro­jek­cie #winners100gwiazd.

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej