/ przez /   Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli – Cavaliada Poznań 2017

W imie­niu Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni Wiceprezes Tomasz Siergiej wręczył Arka­dius­zowi Fim­melowi nagrodę dla jego konia Zimowa Dama sp (Cal­i­co hol. – Zico­ra han. / Cala Mil­lor han.). Klacz hodowli Mar­ka Sza­tkowskiego i włas­noś­ci Adama Jar­muszcza­ka otrzy­mała tytuł Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli w Grand Prix Poz­na­nia o nagrodę...
Czytaj dalej