/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Moszniański Wakat

Pod koniec ubiegłego roku w wieku 30 lat odszedł na wieczne past­wiska wielkopol­s­ki Wakat – pol­s­ki koń sportowy, o którym warto wspom­nieć, zdoby­w­ca dwóch medali w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Seniorów w skokach przez przeszkody.