/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

Po groźnie wyglą­da­ją­cym wypad­ku na trasie crossu swo­je zma­gania pod­czas Let­nich Igrzysk Olimpi­js­kich w Rio de Janeiro zakończyła pol­s­ka para – Paweł Spisak i Ban­deras sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape), hod. Romana Dra­bińskiego, wł. Mar­ka Jod­ko.