/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Graf Quidam sp i jego syn z Wielkiej Brytanii

Zawsze miło dowiedzieć się o koni­ach z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, które osią­ga­ją między­nar­o­dowe sukcesy jak np. MJT Neva­dos S sp,  hod. Stanisława Szuri­ka, zwycięz­ca Mis­tr­zostw Świa­ta Młodych Koni w Lanaken, w kat­e­gorii koni 7-let­nich. Ogi­er z pasz­portem księ­gi sp — Graf Quidam urod­zony w słyn­nej...
Czytaj dalej