/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Ogier MJT Nevados S sp uznany w kolejnych związkach

Do grona orga­ni­za­cji o glob­al­nym zasięgu które zde­cy­dowały się na uży­cie w swoich pro­gra­mach hodowlanych ogiera MJT Neva­dos S sp (Cal­va­dos Z — Nes­tia S sp / Romual­do KWPN) hod. Stanisław Szurik (SK Liszkowo) wł. Makrum Jump­ing Team Rafał Jerzy (Byd­goszcz) dołączyły związ­ki hol­sz­tyńs­ki, hanow­er­s­ki i...
Czytaj dalej