/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja “TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

Już po raz dru­gi Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni i Agenc­ja Nieru­chomoś­ci Rol­nych, we współpra­cy z fir­mą Polturf – Bar­bara Mazur i Między­nar­o­dowy­mi Targa­mi Poz­nański­mi, zaprasza­ją do zapoz­na­nia się z warunk­a­mi zgłoszeń koni na aukcję koni wierz­chowych “Ter­az Pol­skie Konie”, która planowana jest w Paw­ilonie...
Czytaj dalej