/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sukces Aresa polskiej hodowli w Poznaniu!

Grze­gorz Psiuk na Are­sie wygrał konkurs numer trzy, czyli 145 cm, na poz­nańskim CSI3*. W konkur­sie Grand Prix był pięt­nasty. Dzię­ki temu Ares otrzy­mał spec­jal­ną nagrodę preze­sa PZHK dla najlep­szego konia pol­skiej hodowli, star­tu­jącego w Poz­na­niu. Nagrodę wręczył Pan Marek Żuławs­ki — dyrek­tor Związku...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Specjalna nagroda prezesa PZHK dla Denetora – jednego z najlepszych koni polskiej hodowli

Grze­gorz Kubi­ak to bez wąt­pi­enia jeden z najlep­szych i najbardziej doświad­c­zonych pol­s­kich zawod­ników. Od pon­ad 30 lat jedyny pol­s­ki olimpi­jczyk w skokach przez przeszkody, aż 64 razy reprezen­tował kraj w prestiżowych konkur­sach o Puchar Nar­o­dów, na 6 koni­ach zdobył 8 tytułów Mis­trza Pol­s­ki, pię­ciokrot­nie...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Dobry weekend dla WKKW-istów

W min­iony week­end za granicą star­towali nasi WKKW-iści. Paweł Spisak na Ban­derasie, na którym wywal­czył w ubiegłym roku brą­zowy medal Mis­tr­zostw Świa­ta Młodych Koni, zajął piąte miejsce w 2-gwiazd­kowym konkur­sie w Kreuth (Niem­cy). Bard­zo dobrze pojechała także Zuzan­na Burk­ert na Hat­terii w roz­gry­wanym w...
Czytaj dalej