/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Bartłomiej Kwiatek wygrywa bezkonkurencyjnie CAI Fabiansebestyen 2014

Bartłomiej Kwiatek, zawod­nik Sta­da Ogierów w Książu wraz ze swoim drugim koniem — Niger wys­tar­tował pod­czas długiego majowego week­endu na zawodach w węgier­skim Fabi­ansebestyen. Zawod­nik wygrał konkurs ujeżdże­nia z bard­zo dobrym wynikiem 40,77 pkt. z 7-io punk­tową przewagą do drugiego zawod­ni­ka! Wynik ten jest...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Kwiatek zaczął otwarty sezon Mistrzostw Świata!

Bartłomiej Kwiatek, zawod­nik Sta­da Ogierów w Książu rozpoczął sezon otwarty, star­tu­jąc na Między­nar­o­dowych Zawodach w Powoże­niu Zaprzęga­mi CAI3* Kladru­by nad Labem w Czechach. Wice Mis­trz Świa­ta z 2010 roku powozi zaprzęgiem jed­nokon­nym. Tym razem na zawody wybrał swo­jego trze­ciego konia — śląskiego ogiera Bergen....
Czytaj dalej