/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Jak polskie konie wożą juniorów

Andrzej Opłatek na koniu pol­skiej hodowli EL CAMP sp (Cam­pari “M” old. — Eleine sp / Elvis KWPN) hod. SK Prud­nik po zaciętej walce w roz­gry­w­ce z Urszulą Kali­cińską na koniu Potomak old. hodowli niemieck­iej wywal­czył zło­ty medal w Halowym Pucharze Pol­s­ki. Ula po trze­ciej zrzutce zrezyg­nowała z dal­szego...
Czytaj dalej
/ przez /   Cavaliada Lublin, Cavaliada Warszawa, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Warszawska Cavaliada i polskie konie

Emoc­je związane z najwięk­szy­mi halowy­mi zawoda­mi w Warsza­w­ie minęły. Był i sport i pokazy i wykłady, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jed­nak zma­gania sportowe były najważniejsze, a każde­mu konkur­sowi towarzyszyła duża, jak na Pol­skę, licz­ba widzów. Dniem który stanow­ił pod­sumowanie rywal­iza­cji była niedziela...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Ogier Nevados S sp uznany w Anglo European Studbook

Miło nam donieść, że wyhodowany przez Stanisława Szuri­ka (SK Liszkowo) siwy ogi­er Neva­dos S sp (Cal­va­dos Z  Z — Nes­tia S sp / Romual­do KWPN) uzyskał licencję hodowlaną w Anglo Euro­pean Stud­book. Neva­dos S od 2012 roku posi­a­da licencję PZHK. Właś­ci­cielem Neva­dosa S jest Pan Rafał...
Czytaj dalej