/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Dobry start juniorki na klaczy polskiej hodowli

W min­iony week­end, w aus­tri­ackim Ebre­ichs­dorf na zawodach CSI2*, których peł­na nazwa brz­mi: MAGNA RACINO Win­ter Tour, 14-let­nia Wik­to­ria Lis na klaczy Calin­ka sp (po Oder trk. od Cza­ta sp/Wallon sp) wyhodowanej przez Hen­ry­ka Bardę, świet­nie rozpoczęła star­ty zaj­mu­jąc 5. miejsce w czwartkowym konkur­sie elim­i­na­cyjnym...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Rejent uznany w Moritzburgu

Ważnym wydarze­niem dla hodowli koni rasy cięż­ki gorą­cokr­wisty w Sak­sonii i Turyn­gii jest uznanie do hodowli pol­skiego ogiera rasy śląskiej Rejent. Jest on włas­noś­cią pana Grze­gorza Świąt­ka z wojew­ództ­wa lubuskiego, który Rejen­ta wydzierżaw­ił Stadu Ogierów w Moritzbur­gu.