/ przez /   Cavaliada Poznań, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

WKKW — domena polskich koni

Pod­czas piątkowego bloku pokazów PZHK-ANR, na are­nie główniej zawodów “Cav­ali­a­da 2013” odbyła się cer­e­mo­nia wręczenia nagród spec­jal­nych dla Romana Dra­bińskiego i Pawła Spisa­ka, czyli hodow­cy i jeźdź­ca konia Ban­deras sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape). Nagrody ufun­dował Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni wraz...
Czytaj dalej
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Historyczny sukces państwowej hodowli

W dni­ach 29 listopa­da – 1 grud­nia br. pol­skie konie z nad­zorowanych przez ANR stad­nin w Janowie Pod­laskim, Michałowie i Białce oraz z hodowli pry­wat­nych wałczyły na Czem­pi­ona­cie Świa­ta Koni Arab­s­kich Czys­tej Krwi w Paryżu o najwyższe tytuły wieńczące dwanaś­cie miesię­cy zma­gań.