/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Koń polskiej hodowli ME w paraujeżdżeniu

Na zakońc­zonych w Danii Mis­tr­zost­wach Europy dwa złote medale indy­wid­u­alne w parau­jeżdże­niu wywal­czyła kole­jny raz para Natasha Bak­er — Cabral. Cabral wlkp (Bujak — Casona po Agar) to koń pol­skiej hodowli — SK Lis­ki, który zdobył również pod­wójny zło­ty medal poprzed­nich ME oraz Igrzysk...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Polskie konie w roli głównej

W ostat­ni week­end (2–4 sierp­nia) w Sopocie odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Seniorów w WKKW. Dwa pier­wsze miejs­ca na podi­um zajęli jeźdź­cy dosi­ada­ją­cy koni pol­skiej hodowli.