/ przez /   Powożenie, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW / 0 comments

Polska duma, czyli zwycięzcy rankingów PZHK 2011

Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni jest inic­ja­torem akcji “TERAZ POLSKIE KONIE”, która ma na celu zwróce­nie uwa­gi coraz liczniejszej grupy tych, którzy upraw­ia­ją jeździect­wo na konie pol­skiej hodowli. Wiemy, że w naszym kra­ju rodzą się konie przy­datne zarówno do sze­roko pojętego sportu, jak i rekreacji....
Czytaj dalej