/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sukces w Pratoni del Vivaro

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że w zakońc­zonych Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi w Pra­toni del Vivaro sre­brny medal i tytuł Wicemistrza Świa­ta zdobył Bartłomiej Kwiatek z luza­czką Anną Żuchowską oraz dziel­nym koniem LOKAN. Lokan (Lar­gis — Lokana po Glock­n­er) jest 9-let­nim ogierem rasy śląskiej...
Czytaj dalej