/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

NORBLIN mistrzowski koń

Miło nam poin­for­mować, że pol­skiej hodowli koń NORBLIN sp 1996 (Cesar wlkp — Nida sp / Dido han.) kole­jny już raz star­tował w Mis­tr­zost­wach Niemiec Jeźdźców Zawodowych w dyscy­plin­ie ujeżdże­nia. Tegoroczne zawody odbyły się w dni­ach 21–25.04. w Hagen. W ogól­nej klasy­fikacji para NORBLIN...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Piotr Mazurek — Kentucky 2010

Wszys­tkim miłośnikom sportów kon­nych chcielibyśmy zaprezen­tować zaprzęg Pio­tra Mazur­ka. Zdję­cia pochodzą z pokazu, który odbył się na Wrocławskim Torze Wyś­cigów Kon­nych — Par­tyn­ice pod­czas inau­gu­racji sezonu wyś­cigowego 2010.