/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Rodzynki polskiej hodowli na CDI-W

W min­iony week­end na tere­nie klubu Kuź­nia Nowowiejs­ka k. Żyrar­dowa roze­grane zostały zawody ujeżdże­niowe ran­gi CDI-W 3*. Przyniosły one pol­skiemu jeździectwu i hodowli sporo powodów do dumy. Więk­szość konkursów zakończyła się tri­um­fem naszych reprezen­tan­tów.