/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

1.000 Euro dla Weriusza

W ramach niedziel­nej (23 wrześ­nia) cer­e­monii zamknię­cia Finału Pucharu Świa­ta w WKKW 2009, odby­wa­jącej się na mal­own­iczym hipo­dromie w Moraw­ie k. Strze­go­mia, Paweł Spisak otrzy­mał spec­jal­ną nagrodę w wysokoś­ci 1.000 Euro dla najwyżej sklasy­fikowanego jeźdź­ca dosi­ada­jącego konia pol­skiej hodowli, czyli Weriusza. Tym samym funda­tor...
Czytaj dalej