Zgłoszenie

Zgłoś konia za pomocą formularza

Wypełnij wszystkie pola i wyślij zgłoszenie. Odezwiemy się do Ciebie w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Pliki do pobraniaDane Konia


Kwalifikacje i badania weterynaryjne

Zgłaszam konia na kwalifikację (miejsce i termin):Badania weterynaryjne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia):Dodaj Pliki

Protokół szczegółowego badania konia


Skan paszportu (strony zawierające nazwę, numer identyfikacyjny, dane właściciela oraz aktualne szczepienia)


Potwierdzenie przelewu opłaty zgłoszeniowej


Regulamin i zgody

Informuję, że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu dostępnego na stronie www.terazpolskiekonie.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" na potrzeby aukcji.