Zgłoszenie

Konie zgłoszone na Aukcję poddane zostaną ocenie Selekcjonerów PZHK, pod względem pokroju oraz cech użytkowych i predyspozycji do dyscypliny wskazanej w zgłoszeniu.

Dokładne miejsca i terminy oceny zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi. Konie niepoddane ocenie Selekcjonera PZHK, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie załączonego formularza i wysłanie na adres:
Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa , aukcja@pzhk.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września 2016. Za zgłoszenie po tym terminie należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości PLN 100 + VAT (23%).

Zgłoś konia z pomocą formularza

Wypełnij wszystkie pola i wyślij zgłoszenie. Odezwiemy się do Ciebie w celu potwierdzenia zgłoszenia.